Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

CarpetShop.pl

właściciel: firma TOP GROUP TOMASZ PUŁAWSKI

97-500 RADOMSKO, ul. ŚCIEGIENNEGO 35

NIP: 772-191-07-24; REGON: 101036089

tel: 508651010

osoba zarządzająca: Tomasz Puławski

 

1. Sklep internetowy CarpetShop.pl prowadzi sprzedaż dywanów za pśrednictwem sieci Internet

2. Zakup dywanów

 1. po dokonaniu wyboru dywanu w celu złozenia zamówienia klient proszony jest o wypełnieni krótkiego formularza umieszczonego na stronie CarpetShop.pl.
 2. po złożeniu zamówienia system wygeneruje do kupującego maila z informacją potwierdzającą zakup dywanu. Klient powinien sprawdzić dane zawarte w mailu i w razie jakichkolwiek niezgodności  natychmiastowo zgłosić to osobie zarządzającej sklepm.
 3. produkty - specyfikacja techniczna dywanów dostepnych w CarpetShop.pl widoczna jest w karcie każdego produktu. Parametry charakterystyczne to: rozmiar, cena, kraj pochodzenia, technologia tkania, gęstość tkania, waga na m2.
 4. klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
 5. Klient może wycofać zamówienie telefonicznie pod numerem 508651010 lub e-mailem pod adresem info@carpetshop.pl.
 6. Nie można anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

3. Ceny dywanów.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym dywanie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. CarpetShop.pl zastrzega sobie prawo do zaminy cen dywanów znajdujących się w ofercie, wprowadzanie nowch pozycji do oferty sklepu internetowego, przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź dokonywanie w nich zmian.

4. Koszt wysyłki, koszt zwrotu

Koszt wysyłki jest stały, bez wzgledu na formę płatności i wynosi 0zł brutto/1 paczka. Sklep internetowy CarpetShop.pl zastrzega sobie prawo do obniżenia kosztu wysyłki w ramach akcji promocyjnych.

Sprzedający pokrywa koszty przesyłki zwrotnej w przypadku zwrotu towaru.

5. Dostępność towaru.

Sklep internetowy CarpetShop.pl prezentuje aktualną i pełną ofertę dywanów znajdujących się na stanie magazynowym. W przypadku występienia braku towaru (np. równoczesny zakup tego samego dywanu przez kliku klientów), CarpetShop.pl możę zaproponować klientowi inny towar odpowiadający takim samym wytycznym (rozmiar, cena, gatunek, wzornictwo), jeżeli klient wyrazi zgodę realizowane jest zmodyfikowane zamówienie, w innym przypadku zamówienie jest anulowane, jeżeli klient dokonał płatności zostaje ona mu zwrócona w trybie natychmiastowym na podane przez klient konto. 

6. Realizacja zamówienia i czas dostarczenia dywanu

 1. Sklep internetowy CarpetShop.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę po godzinie 14, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia    roboczego.
 2.  do zakupów w sklepie internetowy CarpetShop.pl upoważnione są wyłacznie osoby pełnoletnie. Oferta CarpetShop.pl obowiązjue na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3.  Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. Jeżeli wybrany towar jest dostępny to wysłany zostanie do Klienta: w zależności od wybranej formy płatności: pobranie – do 1 (słownie: jednego) dnia roboczego; przelew – do 1 (słownie:jednego ) dnia od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie
 4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się: firma kurierska GLS - przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze od dnia  nadaniu przesyłki.Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych.

7. Akceptowane formy płatności:

 1. pobranie - zapłaty za przedmiot i koszt wysyłki realizowana jest podczas dostarczenia dywanu.
 2. przelew - dokonanie wpłaty w wysokosci widniejacej w zamówieniu (cena dywanu+koszt wysyłki) na konto:  TOP GROUP TOMASZ PUŁAWSKI 97-500 RADOMSKO, ul. ŚCIEGIENNEGO 35 mbank: 06 1140 2004 0000 3502 7293 5118
 3. przelew za pośrednictwem platnosci.pl - bezpieczne płatności online w internecie.

8. Gwarancja, Reklamacja, Zwrot zakupionego dywanu:

 1. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania Produktu (daty otrzymania przesyłki).
 2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwróconego dywanu jest jego idealny stan: dywan nie  posiada śladów użytkowania,, jest czysty, pozbawiony zapachu. Jakiekolwiek ślady użytkowania uniemożliwiają zwrot dywanu. Wraz z przesłaniem dywanu należy przesłać dokument potwierdzajacy zakup (paragon, faktura VAT).
 3. Koszt zwrotu dywanu leży po stronie sprzedajacego. Sprzedajacy we własnym zakresie zobowiązuje się zorganizować zwrot za posrednictwem firmy kurierskeij GLS. Koszt zwrotu dywanu nie obciąża kupujacego
 4. przesyłki zwrotne "za pobraniem" nie będą przyjmowane. Zwrotowi podlega kwota równowarta cenie dywanu. 
 5. Każda dywan kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do zamawianego towaru) oraz odesłanie towaru wraz z ww. formularzem i paragonem,  firmą kurierską na adres: CarpetShop.pl Puławski Tomasz Puławski ul. Ściegiennego 35, 97-500 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową CarpetShop.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

9. Pozostałe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez CarpetShop.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie „Konto klienta”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
 3. Administratorem danych osobowych jest www.careptshop.pl z siedzibą w Radomsku  pod adresem: ul. Ściegiennego 35 97-500 Radomsko. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie podanych osobowych jest dobrowolne a klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawianie, zmiany, jak również żądanie ich usunięcia 
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. CarpetShop.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 8. CarpetShop.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania  akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji.
 9. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.